Halmstad

Teaterbrist i framtiden

Halmstadborna får i framtiden ett väsentligt mindre utbud av teater, befarar Halmstads Teaterförening som nu skriver till kommunstyrelsen och ber om att en mindre scen ställs i ordning, som komplement till stora scenen på Halmstad Teater.

Även efter renoveringen passar stora scenen inte mindre uppsättningar, som blir allt vanligare i utbudet. Dessutom blir kostnaderna för att använda stora scenen alldeles för höga, särskilt om de kommunala subventionerna för teaterföreningens hyra slopas.

När snart hyreskontraktet med Kulturhuset avslutas står man i praktiken utan scen, skriver föreningen och föreslår att festsalen på Halmstads teater utrustas för teaterändamål eller att Figarosalen byggs om.