Färre anmäls av Försäkringskassan

Försäkringskassan i länet utreder allt färre brott kring dom bidrag man betalar ut. Antalet brottsutredningar har under året halverats.

Allt färre länsbor blir alltså föremål för försäkringskassans utredningar. Tidigare fokuserade försäkringskassan mycket på att hitta fuskare bland dom som sökte tillfällig föräldrapenning, alltså föräldrar som var hemma med barn.

Men efter det har försäkringskassan gjort riskanalyser som det heter och tagit reda på var det finns störst risk för fusk och då ändrat taktik.

Nu satsar man alltså mer på att utreda dom som är sjuka och eftersom dom fallen är mer komplicerade så tar dom längre tid och man hinner helt enkelt med färre utredningar. Det är i alla fall försäkringskassans förklaring till varför man utrett hälften så många misstänkta bidragsfuskare under det tredje kvartalet i år jämfört med början av året. Bara 132 utredningar startades under senaste perioden.

På riksplan hittar försäkringskassan fel i 23 procent av dom fall man granskar.

Just i Jönköpings län har försäkringskassan gjort sig känd som hård i sina kontroller, både när det gäller antal kontrollerade och antal polisanmälningar. Men trots den kraftiga nedgången nu, tycker inte försäkringskassan att man granskat oskyldiga i för stor utsträckning tidigare.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se