Växjö

Linnés första anteckningsbok översatt

Carl von Linnés allra första anteckningsbok, som finns bevarad från den tid då han gick i skola i Karolinerhuset i Växjö, har nu getts ut i en engelsk upplaga.

Boken presenterades idag av översättare och förläggare just på Karolinerhuset.

– Det är en liten anteckningsbok som Linné hade förberett genom att på varje sida skriva namnet på någon växt som intresserade honom. Efterhand som han fick information om växten i fråga har han alltså fyllt i det på aktuell sida, säger Torbjörn Lindell som är lektor i biologi vid Växjö Katedralskola och den som översatt boken.

Hur var det att översätta boken?
– Det har varit ett oerhört spännande arbete. Man känner att man verkligen kommer Linné nära man ser hur tidigt grunden för livsverket lades.

Just här i Karolinerhuset gick Carl Linné i skola. Det är en av hans anteckningsböcker från den tiden som finns bevarade från åren 1725 till 1727, Linnés sista år i skolan i Växjö. Vilen nu alltså har översatts till engelska och publicerats.

Här märks hans stora intresse för växternas värld och många tankar som han senare skulle utveckla kan skönjas redan här. 

Jan-Olof Johansson, domprost vid Växjö domkyrka fick ta emot den allra första boken från den första upplagan tillsammans med ett äpple från Linnés Råshult. Det var förläggaren Lars Hansen från the IK foundation, som publicerar Linnes verk, som lämnade över boken.

– Jag tycker att det är fantastiskt när man mitt i en text upptäcker man plötsligt att bläcket skiftar färg till grönt bläck. Då står där ett recept på ett bläck som Linné själv komponerat från en speciellt växt.

Det verkar ha varit ett äventyr att ge ut den här boken?
– Ja, det har varit komplicerat men samtidigt väldigt nöjsamt att göra det här. Det finns en inbyggd skönhet i den här typen av skrifter som är viktig att försöka förmedla, säger Lars Hansen.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se