Oro för ökad spridning av klamydia

Könssjukdomen klamydia ökar igen. Minskningen i hela landet, som man såg i början av året, har nu vänt och antalet anmälda fall ökar igen. Gotland är fortfarande en av de kommunerna som ligger i topp. I dag har ett fyrtiotal personer från skola, fritids- och ungdomsverksamhet och vårdpersonal träffats för att diskutera hur man ska göra för att genomföra en ny nationell handlingsplan för att förebygga klamydia på Gotland. (Eter 29 oktober 2009)

Reporter Catarina.Gustafsson@sr.se