FILM

Michael Moore visar gott spårsinne

Amerikanske Michael Moore har blivit en av världens mest kända dokumentärfilmare efter sådana rökare som Bowling for Columbine (2002),  Fahrenheit 9/11 (2004) och Sicko (2007). Nu är det dags för Capitalism: A Love Story - en titel som lovar en smula mer än vad den håller, åtminstone enligt vår recensent Göran Sommardal.

Vad  Michael Moore koncentrerar sig på i den här filmen är kapitalismens mest hjärtlösa sidor. Folk som blir vräkta från sina föräldrahem av banken som höjer och höjer räntorna på deras lån, eller sådana som varit dumma nog att tro på locktonerna från ”refinance your house” utan att läsa det finstilta. Eller de stora företagen som tecknar livförsäkringar på sina anställda med sig själva – inte de anställdas familjer – som förmånstagare, vilket är lönsamt eftersom premien på försäkringen är avdragsgill. Eller piloter som har så dåligt betalt – och där har Moore hittat en pärla där nödlandarhjälten från Hudson River som vi minns också från de svenska förstasidorna ska hålla sitt hjältetal inför kongressen och i stället varnar alla ungdomar som drömmer om att bli piloter att bli just det, därför att flygbolagen pressar deras löner och underfinansierar deras pensioner.

Om bland annat allt detta presterar Michael Moore en bestickande agit-prop. Vad han däremot inte gör är att ge något perspektiv på kapitalismen som historisk epok, vad den har inneburit till skillnad från andra ekonomiska system. Ibland kan det också bli en smula alltför gråtmilt, alla tårar kan inte läggas de hjärtlösa kapitalisterna till last. Men ändå är Moore, sina extrema exempel och sina yviga gester till trots, en effektiv berättare, och dessutom betydligt mindre konspiratorisk här än i sina mer politiska stunder som Fahrenheit 9/11.

Att försöka göra Michael Moore till kryptokommunist är ingen bra idé. Vad han vill framföra är den nog så kontroversiella tanken att kapitalism inte är detsamma som demokrati, och t.o.m detta att mer kapitalism utöver ett visst moraliskt mått inte gör samhället mer demokratiskt, utan mindre.

Göran Sommardal, SR Kulturnytt

goran.sommardal@sr.se