Västerås

Bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Statusen på vårdyrkena måste höjas om man i framtiden ska kunna locka ungdomar till vården,  menar politikerna i äldrenämnden i Västerås. I första hand handlar det om att höja lönerna och trygga anställningsformerna.

– Man måste göra vården attraktiv, säger Bengt-Åke Nilsson folkpartistisk orförande i Äldrenämnden i Västerås.

I dag råder hög arbetslöshet men om ett par, tre år väntas efterfrågan på arbetskraft öka, och därför måste man aktivt jobba för att göra vård- och omsorgsyrkena mer attraktiva, menar Bengt-Åke Nilsson.

– Fackförbundet Kommunal hade ett ganska högt avtal under 2008/2009 som gav stora möjligheter till löneförhöjningar. Då passade vi på i Västerås att satsa på vårdbiträden och undersköterskor. De fick de högsta höjningarna av alla grupper, säger han.

Men Carin Lidman, socialdemokratisk ledamot i Äldrenämnden, menar att det handlar om flera åtgärder som måste vidtas för att göra vårdyrkena mer attraktiva.

– Det första är att erbjuda alla som vill heltid. I dag har vi alldeles för många som tvingas jobba deltid. Vi måste också trygga anställningsformerna, i dag har vi väldigt mycket vikariat inom äldreomsorgen. Och så måste vi även trygga kompetensen för alla som jobbar inom yrket, vi ska ha tydliga krav på utbildad personal.

– Det kommer att leda till att statusen på yrken höjs, säger Carin Lidman, Socialdemokraterna.

Jenny Berggren
nyheterna.vstm@sr.se