Framåt för EU-utvidgning

Idag gjordes framsteg när europeiska unionen hade förhandlingar om sex nya medlemsländer.
Flera områden blev provisoriskt klara och Sveriges EU-ambassadör, som ledde överläggningarna, var mycket nöjd. Bland annat löstes frågan om fri rörlighet för varor med Litauen, och handel med tjänster med Cypern och Slovakien.