Färre dagmammor när kommuner sparar

Antalet dagbarnvårdare, det som tidigare kallades dagmammor, blir allt färre i kommunerna. Sedan år 2000 har antalet halverats.

Ebon Sandelin i Solna har haft dagbarn i 40 år och driver i dag Lilla Världens familjedaghem i Solna tillsammans med en kollega. Hon är besviken över att så många familjedaghem har lagts ner.

– Jag tycker att det är jättesynd för att jag tror att barnen mår bättre i små grupper, att de får synas lite mer. Vi får förfrågningar flera gånger i veckan från personer som vill ha familjedaghem och de vill ha mindre grupper.

Vad anger föräldrarna som kommer till er för andra orsaker till att de vill ha barnen här?

– De tycker att det är som ett hem. Vi lagar mat, handlar, diskar och städar allting själva. Så det blir ju som en hemmiljö, säger Ebon Sandelin, dagbarnvårdare i Solna.

Ebon Sandelin är en av få stadsbor som har fortsatt att driva familjedaghem. De flesta som har valt att fortsätta som dagbarnvårdare i dag bor på glesbygden.

Antalet personer i Sverige som driver ett familjedaghem har blivit färre. I dag finns det omkring 5 100 dagbarnvårdare, vilket är en minskning med 500 från förra året. År 2000 fanns det hela 10 500 dagbarnvårdare.

Ylva Thörn, förbundsordförande på Kommunalarbetarförbundet, förklarar varför antalet dagbarnvårdare har minskat.

– Dagbarnvårdarna är ju väldigt oroade för sin situation. Man känner sig misshandlad många gånger därför att man för den här diskussionen att man inte utför arbete med kvalitet och att man inte har kompetens. Det är något som jag tillbakavisar, säger Ylva Thörn.

Trots att antalet dagbarnvårdare har halverats säger Ylva Thörn att man på Kommunalarbetarförbundet jobbar för att förbättra situationen för de dagbarnvårdare som finns kvar i Sverige i dag.

– Det vi jobbar väldigt intensivt med är naturligtvis kompetensfrågorna, att diskutera med dagbarnvårdarna vad man tycker är viktiga delar, att påverka kommunerna när man jobbar med besparingssyften, att våga se att det här är ett väldigt bra alternativ, säger Ylva Thörn.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se