HONDURAS

Kuppregering vänder sig till Haag

Kuppregeringen i Honduras har vänt sig till Internationella domstolen i Haag med klagomål över att Brasilien låtit den störtade presidenten Manuel Zelaya ta skydd på ambassaden i Tegucigalpa.

Honduras hävdar att Zelaya och hans anhängare använder ambassaden som plattform för politisk propaganda, vilket sägs hota "freden och den inre allmänna ordningen i Honduras".

Om en månad är det val i Honduras.