Fler stugor i Lickershamn

Campingen vid Lickershamn kan komma att utökas med fler uthyrningstugor och en servicebyggnad.

Sammanlagt handlar det om ett trettiotal hus, varav några ska ersätta dem som redan står där.

Dessutom finns planer på att stycka av sju tomter till permanentboende. Förslag till detaljplan har nu antagits av byggnadsnämnden och planen ska därmed ut på samråd.