lärarnas riksförbund:

"Skolan behöver mer statlig styrning"

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag presenterar Lärarnas riksförbund grundstrukturen för en likvärdig och nationell skolpeng som man menar ska garantera att pengarna går till bättre undervisning och kompensera för särskilda behov hos eleverna.

Förslaget utgår ifrån att kommunaliseringen av skolan är en viktig orsak till sviktande kunskapsresultat i svensk grundskola.