UL vill köra till Akkis

Samtidigt som Uppsalas politiker sagt ja till biltrafik på Bäverns gränd planeras för kraftigt ökad busstrafik på gatan. Bakom visionerna står UL som i framtiden vill köra flera av länsbussarna till området kring Akademiska sjukhuset. Vad tycker du om planerna? Tyck till!

– Jag tänker på Akademiska sjukhuset, Glunten, BMC, Ångström, dit många av våra resenärer ska, säger Sture Jonsson, UL:s informationschef.

I dagsläget är det ett par av UL: s busslinjer som går ända upp till Akademiska sjukhuset och det rör sig bara om ett fåtal turer dagligen.

Inom en treårsperiod vill UL successivt öka trafiken och på sikt låta flera gula länsbussar gå vidare från Resecentrum via Bäverns gränd och upp till området runt sjukhuset. Det kan handla om bortåt åtta linjer och ett stort antal turer varje dag.

I måndags beslutade Uppsalas fullmäktigepolitiker att öppna upp Bäverns Gränd för bilar.

Planen är dock att gatan ska bli fredad för bussar under rusningstrafik, det vill säga tidiga morgnar och sena eftermiddagar. Samma typ av system som idag gäller flera av bussfilerna på Kungsgatan. En modell som många bussförare inte har bra erfarenheter av. På UL befarar man att det kan bli trångt på Bäverns gränd.

– Vi ser ju det vid bussfilerna att det finns en del som fuskar och kör med personbil i bussfilerna när det inte är tillåtet.
– Vitsen med bussfilerna är att kollektivtrafiken snabbt ska kunna komma fram och kunna hålla tidtabellerna och därmed vara ett attraktivt resealternativ.

Bäverns gränd är inte den enda stopproppen i UL:s visioner för en utökad länsbusstrafik till och från området runt Akademiska sjukhuset.

Redan idag blir ofta UL-bussarna försenade i de köer som brukar uppstå vid Svandammen och Islandsfallet. Men Sture Jonsson är ändå hoppfull, även om det kan ta tid innan hindren för en smidigare busstrafik är borta.

– Vi för ju en ständig dialog med Uppsala kommun och dem som är ansvariga för planering av gatuutrymmet, för att se hur vi på bästa sätt kan ge bra förutsättningar för en bra kollektivtrafik, säger Sture Jonsson, informationschef på UL.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se