Skåne

Pengabrist drabbar miljömålen i Skåne

Över hälften av de våtmarksprojekt som planeras i Skåne har inte blivit av. Anledningen är att lantbrukarna inte vill sälja mark. Det här drabbar åar och vattendrag.

En viktig del av Länsstyrelsens skånska miljömål är att minska föroreningar i åar och vattendrag genom olika våtmarksprojekt. Men nu visar det sig att inte ens hälften av våtmarksprojekten har förverkligats. Flera lantbrukare vill inte sälja sin mark.  

– Inte ens häflten av den mark vi ville skulle bli våtmark har blivit det, säger Lukas Österling, som arbetar med våtmarksfrågor på länsstyrelsen.

– De stöd som finns till markägare idag är inte tillräckligt attraktivt.

De markägare som upplåter sin mark för våtmark får 3 000 kronor per hektar och år. Men på Länsstyrelsen tror man att det är för lite.

Förutom att höja stödet tror de ansvariga på Länsstyrelsen också att man i vissa fall måste köra över markägarna. I större projekt är många markägare inblandade. Idag är det så att säger en nej blir det ingenting.

Men det finns framgångsrika projekt, Tullstorps å-projektet till exempel.

– Jag känner mig tillfredsställd. Vi hjälper till att rena utsläppen, säger Bertil Alwén, markägarna i Tullstorps å projektet.