Mul- och klövfri dag

I Storbritannien rapporterades inte ett enda fall av mul- och klövsjuka under torsdagen. Det var första dagen utan något fall sedan krisen inleddes den 20 februari
En talesman för det brittiska jordbruksdepartementet sa dock att trots att antalet fall fortsätter att minska, är det för tidigt att blåsa faran över. Sammanlagt har 1607 fall av mul- och klövsjuka bekräftats i Storbritannien, och närmare 3 miljoner djur har slaktats för att hindra spridningen.