Varberg

Mjältbrandsrök kan vara farlig

Röken från förbränningen av mjältbrandssmittat gods i Veddige kan under enstaka dagar innehålla såpass mycket partiklar att folk i omgivningen kan få besvär. Det visar en undersökning som presenterades på fredagen.

Under vissa enstaka dagar kan risken för hjärt- eller lungsjukdom öka med några procent. Den slutsatsen dras i den miljömedicinska undersökningen.

Slutsatsen i rapporten är att eldning i tätbebyggda områden bör ske med pannor som skiljer av stoftet. Men de allra flesta dagar innehåller röken färre partiklar än en vanlig dag i Göteborg och innebär ingen ökad sjukdomsrisk. Inte heller tror man att röken innebär någon ökad cancerrisk.

När man tidigare eldade i en öppen grop, var det vanligt med besvär bland närboende, men inte sedan man börjat använda den specialbeställda ugnen.

Undersökningen har gjorts eftersom folk som bor och arbetar i närheten har haft besvär och varit oroliga.