Tornberg (C) kräver höjda reseavdrag

Höj reseavdragen och glesbygdsavdraget på fordonsskatten. Den uppmaningen kommer i en motion från den centerpartiske riksdagsmannen från länet, Stefan Tornberg.

Stefan Tornberg (C) skriver i motionen att på många håll i Sverige är tillgång till personbil en nödvändig förutsättning för att kunna bo och verka. Därför anser han det rimligt att bilägare i områden utan en tillgänglig kollektivrafik kompenseras ekonomiskt. För att kompensera de som inte klarar sig utan bil är det viktigt att utveckla och kraftigt höja reseavdragen, menar centerpartistiske riksdagsmannen Stefan Tornberg (C).