veddige

Rök från mjältbrandsgård oroar

Boende i närheten av den gård i Veddige som drabbats av mjältbrand har varit oroliga den senaste tiden. Jordbruksverket eldar nämligen gödsel, halm och byggmaterial på gården och röken kan stundtals innehålla så mycket partiklar att det kan vara en hälsorisk.

Det var när Jordbruksverket började elda avfall ute i det fria på den mjältbrandsdrabbade gården i Veddige, som folk runtomkring blev oroliga för röken och tyckte att den var besvärande.

Nu har miljömedicinarna från Sahlgrenska i Göteborg undersökt röken från den ugn som tillverkats på platsen. Man vet att det är farligt att andas in små partiklar från luftföroreningar, särskilt på längre sikt men även på kortare sikt kan det påverka hjärta och lungor.

Beräkningarna visar att under några enstaka dagar så innehåller röken antagligen såpass mycket partiklar att risken för hjärt- eller lungsjukdom ökar med några procent. Men de allra flesta dagar innehåller röken färre partiklar än en vanlig dag i Göteborg - och det innebär ingen ökad sjukdomsrisk.

Inte heller tror man att röken innebär någon förhöjd cancerrisk - inte från polyaromater i sot och inte eller från formalin som används i saneringen och som kan omvandlas till cancerframkallande formaldehyd.

Vad man inte lyckats göra är att ta reda på vad röken från eldningen utomhus, innan ugnen byggdes, innehöll. Men när man eldade så, var det vanligt att folk i närheten fick besvär. Och när den eldningen upphörde tycks också besvären ha försvunnit.

Man tror dock inte att det finns någon risk för att det sprids mjältbrandssporer, eftersom de troligtvis förstörs av den höga temperaturen i ugnen.