Advokat till dråpmisstänkt läkare kritisk

Försvarsadvokaten till den läkare vid Astrid Lingrens barnsjukhus i Solna som misstänks för dråp har bara fått en månad på sig att läsa in sig på förundersökningen, istället för de två månader han hade begärt.

Advokat Björn Hurtig säger till Radio Stockholm att han kan få svårt att hinna sätta sig in i förundersökningen som är på runt 1000 sidor och att han kan komma begära att få mer tid på sig att gå igenom förundersökningen, innan det väcks åtal.

Läkaren misstänks för att ha givit ett fyramånaders spädbarn en dödlig dos av narkosmedlet tiopental.