Vård och omsorg

Nu är svininfluensan här

Influensan sprider sig allt mer och nu ser den ut att ha kommit till vårt område på allvar. Det säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Vaccineringen av riskgrupperna är i full gång. Antalet smittade stiger nu i vårt område och även i landet i stort.

I Västra Götaland har vi i dag 330 konstaterade fall. Sannolikt kan den siffran vara tio till tjugo gånger så stor, eftersom det bara är de som är svårast sjuka som hör av sig till sjukvården.

Nu när alla de i riskgrupperna snart fått sin första dos, börjar man vaccinera ungdomar, förskole- och skolbarn. Det ska starta vecka 46.

I och med höstlovet kan smittspridningen bland barn och ungdomar ha bromsats upp en aning.

– Men det är en kapplöpning mot tiden, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.