Hårda krav på EU:s klimatmöte

EU-toppmötet i Bryssel blir en hård förhandling om vad EU ska säga på klimatmötet i Köpenhamn om hur mycket unionen och världen ska betala för att minska utsläpp av växthusgaser. Nu finns ett förslag som har presenterats av det svenska EU-ordförandeskapet.

I förslaget till slutsatser står det att medlemsländerna godtar EU-kommissionens uppskattning av att kostnaden för minskning av utsläpp av växthusgaser är hundra miljarder euro om året - tusen miljarder svenska kronor - från år 2020.

Pengarna ska huvudsakligen gå till de fattiga ländernas klimatfinansiering.

Bland de föreslagna slutsatserna finns också pengar till en snabbstart för de tre närmaste åren, räknat från nästa år. Det handlar om maximalt sju miljarder euro, det vill säga 70 miljarder kronor, per år.

Denna siffra är helt villkorad av hur det går i Köpenhamn. Dessutom har Tyskland fått in en skrivning om att vad EU betalar avgörs helt av hur mycket andra länder är beredda att ställa upp med.

När det gäller den känsliga frågan om utsläppsrätter som inte utnyttjats, står det i utkastet till slutsatser att de ska behandlas på ett icke-diskriminerande sätt.

Det betyder att Polen, som har många sådana utsläppsrätter, antingen ska få rätt att utnyttja dem eller få betalt för att inte utnyttja dem.

Om oanvända utsläppsrätter utnyttjas blir det svårare att hålla ner utsläppen av växthusgaser.

I slutsatsförslaget sägs ingenting om hur EU:s kostnader ska fördelas mellan EU-länderna. Detta är en känslig punkt för de tidigare öststaterna, som kräver klara besked över fördelningen. På denna punkt är den polske europaministern Mikolaj Dowgielewicz stenhård.

--  Detta måste bestämmas av toppmötet, annars blir det ingen uppgörelse, säger Polens Europaminister.

Efter pressen från Polen har Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt avbrutit mötet och förhandlar nu i stället med varje enskilt land.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se