Kaliber 1 november 2009: Den oheliga alliansen - antisemitism på frammarsch

En ny gränsöverskridande rörelse håller på att ta form i Sverige. En ohelig allians. Som redan finns i flera andra länder i Europa.

Det är ett nätverk av en grupp från extremhögern, ett antal radikala muslimer och några personer med vänsterbakgrund som förenas i en enda sak: sin övertygelse att sionismen, judendomen och judisk mentalitet är det största hotet mot mänskligheten.

Och till sin hjälp har de tagit Sveriges mest kända antisemit, som efter decennier i glömska nu hittat ett nytt forum.