Österberg i socialdemokraternas partitopp

På Socialdemokraternas stora kongress i Stockholm har Skinnskattebergsbon Sven-Erik Österberg valts till ordinarie ledamot i partiets verkställande utskott.

Det verkställande utskottet är socialdemokraternas högsta politiska ledning, och Sven-Erik Österberg är smickrad över förtroendet.

– För mig är det stort, jag tycker att det är ett fantastiskt fint förtroende jag har fått att finnas med i den yttersta ledningen för partiet.