Blekinge

Många barn vaccineras

Nästan alla elever i Ronneby och Karlskrona ska vaccineras. Samtidigt tänker bara varannan vuxen göra detsamma.

Linda Glimstedt är en av de vuxna som tänker vaccinera sig. Något hon gör i egenskap av mamma.

– Främst för att skydda honom. Han kan inte vaccineras för han är bara 14 månader, säger hon och syftar på sonen Theo.

Nästan alla vaccineras
Så resonerar också så gott som alla föräldrar i östra Blekinge. Omkring 95 % av de 2800 grundskoleeleverna i Ronneby ska vaccineras.

Det är varje barns förälder som bestämmer och nu har svaren samlats in. I Karlskrona har inte alla skolor svarat, men i de flesta klasser är det bara en eller ett fåtal som inte ska ta sprutan.

 – Det är strålande siffror som jag själv inte tagit del av än, säger Rickard Eitrem som är smittskyddsläkare i Blekinge. Det betyder att de här barnen blir inte smittbärare och smittar inte sina föräldrar.

Tar den inte själva
Även om många föräldrar tänker låta sina barn få sprutan betyder det inte att de själva ska ta den. I Sifos senaste mätning var det jämnt mellan lägren.

– Det kan nog vara att man är mer rädd om sina barn än om sig själv. Sen känner man till det här att barnen är de som står för den största smittspridningen i samhället. Så jag hade gärna sett en annan attityd, säger Rickard Eitrem.

En anledning till det sjunkande intresset för vaccineringen är rapporter om biverkningar. På Blekingesjukhuset har 300 personer som vaccinerats följts upp för att se vilka biverkningar som var vanligast.

Lokal smärta
En överväldigande majoritet, mellan 80 och 90 procent blev svullna och ömma i armen, alltså lokal smärta där sticket satt. Knappt var tionde fick feber.

– De här biverkningarna är välkända sen tidigare i studier så vi har inga oväntade effekter, säger Rickard Eitrem.

Han säger att biverkningarna är helt ofarliga.

Anna Lyrenäs
anna.lyrenas@sr.se