Oumbärliga som verkar i det dolda

Sören Mukkavaara, polismästare och ordförande för NFSI i Luleå och Boden, fastighetsägaren Christer Johansson, och läraren Margareta Dunlap-Nordmark.

Vi träffar de som arbetar i det fördolda. Uppdrag: att hjälpa människor som inte kan ta vara på sig själva.