Förorter segregerade

Sverige är ett av de mest bostadssegrerade länderna i västeuropa, visar en OECD-rapport.
I till exempel Göteborgs förorter har 80 till 90 procent av invånarna sitt ursprung i andra länder än Sverige. Men samtidigt visar personalstatistik att arbetstillfällena inte hamnar hos dem som bor där utan infödda svenskar från andra bostadsområden.