Vinststopp för friskolor röstades ned på S-kongress

Länets socialdemokrater förlorade kampen på den pågående S-kongressen om ett vinststopp bland friskolor.

Trots nederlaget så är ändå de skärpta kraven som s-kongressen tog beslut om ett steg i rätt riktning, tycker Peter Persson (S), kommunalråd i Jönköping kommun.

- Jag tycker att diskussionerna väsentligen har flyttats i den riktning som Socialdemokraterna i Jönköpings län har, säger Peter Persson, på plats på s-kongressen på lördagsmorgonen.

- Här har ju inte funnits något regelverk alls, men nu säger kongressen att det här måste skärpas.

Socialdemokraterna i Jönköpings län ville att partiet ska ta arbeta för att ta bort möjligheterna att som ägare till en friskola ta ut vinster ur verksamheten, men de kommer bara att begräsas enligt beslutet igår. Något konkret krav på hur mycket vinst en friskola får ta ut, preciseras dock inte.

"Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. Förstärkta kvalitetskrav och skärpta etableringsvillkor ska säkerställa att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra skola", skriver kongressen i sina nya riktlinjer.

S-kongressens beslut innebär också att friskolorna ska ha tillgång till lokaler som skolbibliotek och gymnastiksal. Kraven när en skola ska etablera sig ska också öka. Det beslutades efter en diskussion om de nya politiska riktlinjerna på Socialdemokraternas kongress som pågår just nu i Älvsjö, söder om Stockholm.

Partiets syn på friskolan är särskilt intressant eftersom partiet kan bli tongivande i den vänsterallians som kan ta över styret i Sverige efter valet.

Trots de skärpta kraven ska inte partiet uppfattas som friskolefientligt, anser länets kongressledamöter.

- Man ska se oss som ett parti där friskolor kan vara ett komplement, men skolan ska inte vara orienterad mot vinstmaximering, det är tydligt, säger Peter Persson.

Jimmy Karlsson
jimmy.karlsson@sr.se