linköping

Linköpingsbor gillar grannsamarbete

Linköpingsborna är mer nöjda med sin stad idag än för tre år sedan. Och en majoritet gillar samarbetet med Norrköping. Det visar Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Men invånarna anser att det finns mer att önska kring att få inflytande i kommunens verksamhet. 55 procent av de tillfrågande ger också ett högt betyg på Linköpings samarbete med Norrköping för att utveckla regionen.

Bland annat har två kommunalförbund bildats där man samarbetar om till exempel räddningstjänst, löneadministration och barnomsorg.

Men Linköpingsborna besöker inte särskilt ofta Norrköping, visar undersökningen. Gör man det så är det för att handla.