S-kongressen

Nja till vinster i privat välfärd

En av hjärtefrågorna för Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygden, den om skattemedel via bidrag till privata vårdföretag och skolor ska kunna förvandlas till vinst i de företagen, är ett ämne för Socialdemokraternas kongress som pågår i Stockholm den här helgen.

Socialdemkraterna i Södra Älvsborg har varit kraftiga motståndare medan det har accepterats i andra delar av landet, exempelvis Stockholm.

Igår accepterades vinster till privata förskolor - men Borås delegat Ulf Olsson såg inte det som ett nederlag.

– Vi accepterar inte att skattepengar till privata aktieägare. Vi förbjuder det inte, men vi pekar ut andra sätt, exempelvis för att höja kvaliteten, säger Ulf Olsson.

Marks delegat Phia Andersson, lika stor motståndare till privata vinster i vården hon, ser debatten som en framgång och jämför med tidigare kongresser:

– Det här är en halv seger! Det har hänt något i partiet. Vi är mycket tydligare nu än tidigare.

Men Ulf Olsson önskar att partiet hade varit ännu tydligare.

– Det hade varit enklare om vi sagt att vi inte accepterar vinster. Nu säger vi att vi vill inte att våra skattepengar ska användas för att generera aktieägarnas vinster och det ska man göra genom att ställa högre krav.

– Det viktigaste är att vi fått det principiella ställningstagandet att skattemedel ska gå till välfärd och inte till vinster men utan tvekan hade jag velat att vi varit ännu tydligare.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se