Sandviken

Kärnkraftsintresse gynnar Sandvik

Världen över ökar intresset för kärnkraft, något som gynnar svenska verkstadsbolaget Sandvik som levererar delar till kärnkraftverk.

I går berättade några av Sveriges mest energiintensiva företag att de tillsammans med Vattenfall vill bygga mer baskraft i Sverige och det talades om en ny kärnkraftsreaktor. För Sandvik är det ökade intresset för kärnkraft positivt.

– Det är en oerhört stark efterfrågan, planeringshorisonten i dag går bortåt  2024, 2025 kanske. Det planeras ett mycket stort antal nya kärnkraftverk i världen, samtidigt som man uppgraderar befintliga verk till högre effektivitet och bättre säkerhet, säger Lars Pettersson, vd på Sandvik.

-- Sandvik bygger ut kapaciteten ganska kraftigt just nu, både i Sverige och framgent även utomlands, för att kunna möta den efterfrågan vi ser. Vi är en av de absolut största spelarna på den marknaden.

Ungefär tio procent av Sandviks försäljning går i dag till energisektorn. Där ingår inte bara kärnkraft utan också olja och gas och ny teknologi som solceller.

Men kärnkraft är en viktig del och tidigare i år beslutade bolagets styrelse om en stor investering vid anläggningen i Sandviken för att tillverka ånggeneratorrör till just kärnkraftsindustrin.

Självklart skulle en ny reaktor i Sverige vara positivt för bolaget.

– Den stora frågan som nu börjar diskuteras i Sverige är huruvida det ska byggas nya kärnkraftverk eller inte men det är något med väldigt lång planeringshorisont i så fall. Det är inget som i närtid kommer att påverka vår verksamhet.

Vad har ni fått för signaler om sådant?

– Inte annat än att det finns ett gradvis ökande intresse för att diskutera frågan vilket vi inte har gjort på ganska många år.

Om en ny reaktor byggas i Sverige och Sandvik få ordern på delar av materialet, så skulle det innebära en affär på ungefär en halv miljard kronor för bolaget.

Men de riktigt stora affärerna sker just nu långt bortom Sveriges gränser säger Sandviks vd Lars Pettersson.

– Kina och Indien är de i särklass största marknaderna. Men vi ser också att det kommer en diskussion i USA och i Nordamerika överhuvudtaget.

Louise Andrén Meiton
louise.andren.meiton@sr.se