Halmstad

Bättre tider för hus och hem

Trots att det råder dåliga ekonomiska tider väljer allt fler att renovera och bygga om sina hem. Det konstaterar man på den välbesökta Bomässan som pågår i Halmstad.

– Det har kommit många besökare och många har ställt ut. Bättre än förväntat, säger mässans projektledare Petra Larsson som tror på en uppgång.

– Det känns som att det har vänt. Det är inte lika mycket varsel längre. Många reser nog mindre nu när man har mindre pengar över, man håller i pengarna på ett annat sätt. Man ser om på sitt hem på ett annat sätt också, man är mer mån om att trivas hemma.

Från i fredags har Bomässan Gör ditt boende bättre hållits i Halmstad för första gången och både besöksantalet och antalet utställare var bättre än förväntat säger Petra Larsson.

Tidigare i år på andra orter har ekonomin satt sitt spår i hur många som ställt ut, men i Halmstad var detta inte tydligt:

– De ser uppgång och att de får inte mer ordar och de får mer jobb. Med det följer att man blir positiv och vågar satsa mer.

En anledning till varför man i dessa tider väljer att renovera och branschen då får mer jobb beror bland annat på rotavdraget menar Petra Larsson.

– Det har en stor inverkan och låga räntor. Det gör mycket.

Ett företag som haft stor hjälp av rotavdraget och som ställde ut på bomässan är Halmstad Kakelhus där Joacim Persson är butikschef.

– Vi har väldigt mycket att göra, senaste året har vi anställt upp mot 6 personer. Det finns ett väldigt stort behov att renovera sitt hus och badrummet är en prioriterad del.
Så länge rotavdraget finns tror jag att det kommer rulla på så här.