Bristande studentinflytande

De nya reglerna i höstas om ökat inflytande för studenter på universitet och högskolor har inte förbättrat den enskilde studentens inflytande
Det visar en undersökning från Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Det finns också brister i hur högskolorna ger studenterna tillträde till beredande och beslutande organ, som de fått rätt till enligt reglerna, enligt undersökningen.