SÖRMLAND

Vården i kampanj mot alkohol

I Sörmland dricker 17 procent av männen och tio procent av kvinnorna alkohol på ett sätt som gör att de riskerar att få psykiska och fysiska skador och bli alkoholberoende. Därför uppmärksammar primärvården frågan i en landsomfattande kampanj mellan den 2 till 6 november.

Under hela veckan kommer vårdcentralerna att sprida kunskap om sambandet mellan alkohol och ohälsa. I Sörmland är inriktningen att sjuksköterskor och läkare i primärvården och inom mödra- och barnhälsovården ska bli bättre på att ta upp frågor om alkohol bland övriga levnadsvanor, eftersom det påverkar vår hälsa.

Sedan utbildningssatser har gjorts och har det blivit allt vanligare att personalen frågar om alkoholvanor och har så kallade motiverande samtal.