Fiskepengar till länet

Den ideella föreningen Fiskerifrämjandet Stockholms skärgård har tilldelats 5,5 miljoner kronor i stöd från EU att använda fram till 2013.

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård verkar för att utveckla fisket i Stockholms skärgård, inklusive Östhammars kommun.
Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson är glad att föreningen fått pengarna och nu ska man leta efter nationella medfinansiärer till arbetet.