Bollebygd

Oklart kring Hultafors-konkurs

Det finns oklarheter i bokföringen i de konkursade bolagen som hör till Hultafors behandlingscenter. Det handlar bland annat om miljonbelopp till olika byggföretag för att bekosta renoveringar - något som ifrågasätts av konkursförvaltaren.

Radio Sjuhärad har sökt ägarna till bolagen upprepade gånger för en kommentar men utan att lyckas.

Bakom verksamheten står två personer som gemensamt äger ett moderbolag som i sin tur äger fem dotterbolag och två så kallade dotter-dotter-bolag. De olika bolagens verksamhet är bland annat att äga fastigheter, som anläggningen i Hultafors, och att hyra ut boenden, bland annat till kommuners socialförvaltningar, som hyrt boenden åt till exempel personer med missbruk.

Redan för ett drygt år sedan stod det klart att ett av dotterbolagen, kallat Hultafors behandlingscenter, hade ekonomiska problem. En rekonstruktion av företaget påbörjades och förlängdes, men utan att lyckas rädda bolaget som nyligen försattes i konkurs.

Flera av de andra bolagen i koncernen har också försatts i konkurs.

Men det finns flera frågetecken som rör bokföringen i de olika bolagen. Det handlar bland annat om de stora belopp, omkring åtta miljoner kronor, som har betalats ut till olika byggföretag för att renovera det gamla sanatoriet. Lars Svensson, som är konkursförvaltare, ifrågasätter om pengarna verkligen gått till renovering.

– Om de pengarna hade lagts på renovering borde anläggningen vara i ett helt annat skick än den är idag, säger Lars Svensson.

Det har tidigare också förekommit klagomål från hyresgäster på att lokalerna i själva verket varit undermåliga, utan varken fungerande värme eller vatten.

Men miljonerna till renovering är inte den enda oklarheten när det gäller Hultafors. Det finns även stora fordringar, lån som gjorts, mellan de olika bolagen i koncernen, och även här handlar det om summor på upp emot åtta miljoner kronor - som i dagsläget inte har någon förklaring.