Sjuksköterskor har lite praktik

Socialstyrelsen är oroad över att nyutexaminerade sjuksköterskors praktiska kunskaper inte räcker till och utreder nu hur utbildningen ska förbättras.
Vårdförbundet har uttalat sig positivt till ett slags AT-tjänstgöring för sköterskor. Motala är först i landet med att erbjuda nya sjuksköterskor att under en tvåårig introduktionstid går runt bland fyra till fem olika kliniker, med särskild handledning.