Extrapengar från staten används olika

De extra statsbidragen för nästa år används på helt olika sätt i länets kommuner. Norberg satsar på att försöka få folk att bo kvar i kommunen.Skinnskattebergs kommun satsar extrapengarna på försörjningsstöd och Fagersta satsar på skola och vård.

Men Norbergs kommun satsar alltså på att försöka få invånarna att vilja bo kvar.

Två miljoner kronor, ungefär hälften av de extra pengar kommunen får nästa år, ska användas till att täcka upp för utflyttningen.

Kenneth Östberg (S), kommunalråd i Norberg, berättar att man i planeringsförutsättningarna i budgeten för nästa år räknat med att befolkningen i kommunen skulle öka med femtio personer.

– Nu ser vi att vi inte kommer att nå upp till det och det innebär att det påverkar vår budget med ungefär två miljoner, säger Kenneth Östberg.

Vad har ni från kommunen gjort för att få folk att stanna kvar eller flytta hit till Norberg?

– Vi jobbar med tre huvudspår. Dels ett attraktivt boende, sedan jobbar vi med kommunikationer och infrastruktur och den tredje delen är att vi har ökat möjligheterna till att studera på distans via vårt lärcenter i Norberg, säger Kenneth Östberg.

I en rundringning som P4 Västmanland har gjort visade det sig att flera av länets kommuner prioriterar utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder högt när det kommer till de extra statsbidragspengarna.

Om man lyssnar på de boende i Norberg så verkar det som om de tycker att det är vad man borde satsa på där också.

Norbergsbon Jessica Wallander tycker att det är just sysselsättning och arbete för unga som saknas. Även Inge Hjelm tror att det är arbetsbristen som gör att många flyttar från Norberg.

Johanna Ravhed
Ida Nilsson

nyheterna.vstm@sr.se