KATRINEHOLM

"Strikta regler förstör för psyksjuka"

Patienter inom psykvården skulle må bättre om personalen var mindre strikt. Det hävdar Per Enarsson, doktorand i Umeå och chef för Katrineholms handikappomsorg. Han säger att han kommer vända upp och ner på en del föreställningar inom psykvården när han nu sätter igång och berättar för vårdpersonal om sin forskning.

Per Enarsson har själv arbetat som mentalskötare och det första han fick lära sig när han började jobba inom psykvården var vikten av att vara konsekvent. Alla vårdare måste agera på samma sätt, så att patientens omgivning blir förutsägbar. Det gör att patienten känner sig trygg, fick han höra.

Men hans egen forskning visar något annat.

Per Enarsson har studerat två gruppboenden för personer med psykisk ohälsa och intervjuat både patienter och personal inom ramen för ett forskningsprojekt på Umeå universitet. Han spenderade nio månader på de båda gruppboendena, som ligger i Mellansverige.

Nu ska Per Enarsson sprida sina forskningsresultat till vården, och han tror att resultaten kommer att vända upp och ner på en del gamla sanningar.

– Det kommer säkert väcka en del diskussion när man hör om en sådan här studie, och det är det vi vill åt, säger han.

Per Enarssons intervjuer med patienter visar att de inte mår sämre, utan tvärtom mår bättre om de blir olika bemötta av olika vårdare. Det är då man som patient kan känna att vårdarna är medmänniskor som bryr sig, och att man själv har något att säga till om.

– Personal som bröt mot förhållningssättet upplevdes som personer som man fick mycket bättre kontakt med. Och det är det viktigaste, att man som patient blir sedd och förstådd, säger han.

Precis som föräldrar kommer överens om hur ofta deras barn ska få äta godis kommer vårdare överens om vad deras patienter får göra och inte.

Reglerna som personalen sätter upp kan handla om allt ifrån tider för läggdags, till att patienterna måste ha en välvårdad frisyr, eller kläder som inte uppfattas som utmanande.

Johan, som vårdats på en psykiatrisk klinik i Sörmland, tycker att vissa av personalens regler är onödiga.

– En del är sådär riktigt övernitiska och strikta. Det kan vara lite mycket regler och tider. Det här med tevetittande till exempel, då kan de ibland bara stänga av teven och säga "nu går vi och lägger oss", säger han.

På ett av de gruppboenden som Per Enarsson studerade fanns en patient som ville ha på sig ytterkläder inomhus. Vårdarna hade kommit överens om att inte tillåta det och låste därför in hans ytterkläder. Även om det kunde finnas enskilda vårdare som tyckte att regeln var onödig så var alla tvungna att följa den, eftersom man ansåg att patienten kunde bli förvirrad och otrygg om vårdarna gjorde på olika sätt.

Ibland kan det gå riktigt snett om personalen håller hårt på en överenskommelse. Per Enarsson berättar om en patient som vägrade prata med vårdpersonalen för att hon mådde dåligt. Personalen kom överens om att inte tilltala patienten förrän hon själv började prata. Det slutade med att kvinnan blev totalt isolerad. Hon gick ensam i ett halvår utan att någon pratade med henne, eftersom alla vårdare höll så hårt på taktiken de kommit överens om.

Per Enarsson vill få personalen att fundera över syftet med de olika reglerna som finns på vårdinrättningar. Är de nödvändiga för att patienten ska må bra, eller finns de bara där för att skapa ordning? Eftersom alla regler inskränker patientens frihet måste personalen vara noga med att reglerna verkligen är nödvändiga, enligt Per Enarsson.

Regler om att patienter ska ligga och sova nattetid istället för att vara uppe, kan till exempel ifrågasättas, menar han.

– Man säger att det är bra för patienten att sova nattetid, men det kan också vara så att jag får det lite lugnare på mitt arbetspass som personal. Jag tror inte man kan vara utan rutiner och ramar men det är skillnad om man har rutinerna och ramarna för sin egen skull och om man har dem för patientens skull. Och det är det man måste pröva i varje fall, säger Per Enarsson.

Att hålla upp en enad fasad gentemot patienten och hålla hårt på reglerna kan vara bekvämt för vårdarna själva, menar Per Enarsson. Om alla gör likadant slipper enskilda vårdare utpekas som extra stränga. Det är också mindre risk att man som vårdare hamnar i en argumentation med patienterna om reglerna.

För en vårdare kan det också bära emot att göra undantag från regler som man har kommit överens om med sina kollegor, eftersom man då riskerar att få arbetskamraterna emot sig.

– Där väljer en del vårdare att främja relationen med kollegorna, medan andra vårdare väljer att främja relationen med patienten. Personligen tycker jag det är relationen med patienten man ska främja, och det visar de här studierna också.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se