Tvisten om tippen i Slite avgjord

Högsta domstolen har nu avgjort en flera år gammal tvist mellan Gotlands kommun och länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har krävt att kommunen ska lämna sex miljoner kronor i säkerhet för att återställa marken vid gamla tippen i Slite.

Men kommunen har vägrat och istället överklagat beslutet ända upp i Högsta Domstolen.

Kommunen har bland annat hävdat att Miljööverdomstolen begick ett grovt formellt fel när den inte tagit reda på vad EG-domstolen sagt i liknande fall.

Men nu har Högsta Domstolen beslutat att inte ta upp fallet till prövning.

Domstolen slår också fast att Miljööverdomstolen inte var skyldig att vända sig till EG-domstolen för att se på liknande avgöranden där.

Det är därmed, efter flera års väntan, klart att länsstyrelsen har rätt att kräva kommunen på säkerhet för återställandet av Slitetippen.