Byggare av arenahall sökes

Nu går Gotlands kommun ut i annonser och söker en samarbetspartner som vill bygga och driva arenahallen på Hällarna i Visby. Anbuden ska vara inne senast 14 december

Enligt handlingarna ska hallen kunna rymma idrottstävlingar, mässor och större konserter. Tanken är att anläggningen också ska rymma en modern badanläggning.

För att locka intressenter går kommuen också ut med att det finns mark intill arenahallen som kan användas till hotell eller liknande.

De företag som är intresserade förbinder sig också att driva anläggningen i 25 år.

Kommunens tanke är att välja ut tre av anbudsgivarna för att sedan förhandla vidare med dem om de ekonomiska villkoren.

Kostnaderna för arenahallen beräknas till 425 miljoner kronor. Tanken är att bygget ska stå klart i april 2013.