Ny spetsutbildning till Göteborg

Göteborg får klartecken att starta en ny gymnasial spetsutbildning, med matematik som specialinriktning, på Hvitfeldska gymnasiet.

Skolverket har tidigare gett Fässbergsgymnasiet i Mölndal tillstånd att börja med en spetsutbildning i samhällsvetenskap.

Intresset för spetsutbildningen på Fässbergsgymnasiet var inte så stort, bara sju elever sökte och skolan sköt därför upp starten till nästa år.

De riksrekryterande spetsutbildningarna ges på försök de närmaste åren, innan en utvärdering får visa om de ska permanentas.