Vetenskapsråd nöjda med Råö

Onsala rymdobservatorium på Råö har inte alls spelat ut sin roll utan är tvärtom internationellt sett mycket kvalificerat, det säger det statliga Vetenskapsrådet som svar på morgonens kritik från Håkan Emblad i Billdal.

Experter som nyligen granskat rymdobservatoriet på Råö är mycket nöjda, säger David Edvardsson på Vetenskapsrådet.

– Expertpanelen bedömde att den vetenskapliga kvalitén och den forskning som bedrivs var mycket hög, och de ger i sin rapport exempel på där de tycker att Onsala gjort ett bra arbete och till och med varit i många fall ledande i utvecklingen av radioastronomi.

Onsala rymdobservatorium tycks ha gott anseende i den vetenskapliga världen, och i stället för att lägga ner verksamheten på Råö, som Håkan Emblad föreslår, så bör den tvärtom få mera pengar att röra sig med än idag, föreslår expertpanelen.

Vetenskapsrådet fattar i dagarna beslut om hur stor del av deras kaka som ska gå till Råö.

David Edvardsson håller med om att Onsala skulle behöva ett nytt teleskop, men det betyder inte att Råö har spelat ut sin roll bara för att det finns nyare och större anläggningar utomlands.

– Jag skulle säga att de kompletterar varandra.

Inte heller tror Edvardsson att det finns något stöd för förslaget att utreda hela den svenska radioastronomins framtid, om inte annat betyder den mycket för att locka ungdomar till naturvetenskap.

– Jag tror att den spelar en viktig roll för den fortsatta rekryteringen, att få ungdomar intresserade av teknik och naturvetenskap.