TROSA

Stationen i Vagnhärad rustas upp

Idag tas första spadtaget för renoveringen vid Vagnhärads station. Området runt stationen ska rustas upp och anpassas bättre till rörelsehindrade och synskadade.

Stationen är ett av flera områden som på sikt ska rustas upp, för att locka fler till Vagnhärad. Även torget ska rustas upp framöver. 

Stig Tördahl som är teknisk chef i kommunen säger stationsupprustningen var välbehövligt för att förbättra standard och tillgänglighet för bland annat de äldre. Dessutom behövdes den rent estetiskt.