TBE minskar i länet

Antalet fall av fästingburen hjärnhinneinnflammation, TBE, har minskat kraftigt hittills i år i Stockholms län, jämfört med samma period förra året.

Det är fråga om en minskning på drygt 35 procent, från 119 till 85 fall, men vad minskningen beror på är mer osäkert, säger smittskyddsläkare Bo Svennungson.

- Det kan finnas flera orsaker. Tittar vi på antalet insjuknade TBE lite längre tillbaka i tiden en 10-15 år så ser vi att den här sjukdomen fluktuerar upp coh ner, säger smittskyddsläkare Bo Svennungson.

- Kan det hänga ihop med att folk blir mer benägna att vaccinerar sig?

- Jag hoppas att det är det, för vi går ju väldigt starkt ut med rekomendationer att man ska vaccinera sig när man bor i våra riskområden, säger smittskyddsläkare Bo Svennungson.