Färre planlagda djurskyddskontroller

En djurägare på norra Gotland har anmälts för djurplågeri, sedan två kalvar hittats döda och det finns misstankar om att de legat döda i ett par dagar. Även de andra djuren på gården hade dåligt med foder och vatten enligt polisen, som nu utreder ärendet.

Sedan länsstyrelsen tog över djurskyddsärenden från kommunen i början av året har antalet planlagda kontroller minskat radikalt, från 600 om året till 20 i år, enligt djurskyddshandläggare Mårten Danielsson.  Skälet är mindre resurser och ojämnt fördelade pengar till landets länsstyrelser menar länsveterinär Torsten Jakobsson, som varnar för att djuren kan komma att få det sämre i framtiden.

Reporter: catarina.gustafsson@sr.se

Eter måndag 2 november 2009