Ingen tvångsflyttning av olistade

Hälso- och sjukvårdsnämnden säger nej till sjukvårdschefens förslag att patienter som INTE gör något aktivt val automatiskt ska hamna hos en privat vårdcentral. Nämnden hänvisar till en pågående översyn av primärvårdens basåtagande inför lagen om "Vårdval i Primärvården" som träder i kraft vid årsskiftet.