برنامۀ احزاب ائتلاف بورژوائی: ساختن نیروگاه های اتمی جدید

گزارشگر: طاهر جام برسنگ

بامداد امروز گزارش گروه بررسی ساخت تاسیسات جدید هسته­ای منتشر شد. بررسی نامبرده در پی لغو ممنوعیت ساخت نیروهای اتمی جدید از سوی ائتلاف چهار حزب بورژوائی صورت گرفت.

 ائتلاف احزاب بورژوائی که ممنوعیت ساخت رآکتورهای اتمی جدید را در فوریۀ سال جاری لغو کرده بودند در صدد ایجاد رآکتورهای جدید و جایگزینی آنها با رآکتورهای قدیمی هستند. در پی این تصمیم واتن­فال Vattenfall یکی از بزرگترین شرکت­های تولید برق کشور روز جمعه از ساختن یک رآکتور جدید خبر داد. به گفتۀ میکائل کارلسون از انجمن محافظت از منابع طبیعی Natursyddsföreningen، پیشنهاد ساخت رآکتورهای جدید به معنی این است که نیروگاه­های اتمی با سوبسید دولتی ساخته می­شود. دلیل این امر ناتوان بودن صنعت اتمی در پرداخت بیمه­های مربوطه است.
گفتنی است که در حال حاضر ده رآکتور اتمی در حال حاضر فعال هستند و طبق قرار این شمار بیشتر نخواهد شد.
یک شرط اساسی که برای گشتن چرخ رآکتورهای اتمی سوئد در نظر گرفته شده است این است که مسئولیت غرامت به این رآکتورها در صورت بروز حادثه­ای ناخوشایند بر عهدۀ صنایع اتمی کشور باشد. بهای چنین غرامتی نیز از سقف فعلی سه میلیارد و سی­صد میلیون کرون به دوازده میلیارده و چهار میلیون کرون خواهد رسید. بالا بردن سقف غرامتی که بر عهدۀ صنایع اتمی کشور است بطور طبیعی به افزایش ضریب ایمنی چنین نیروگاه­هائی کمک خواهد کرد. با این حال اما انجمن محافظت از منابع طبیعی نسبت به تصمیم دولت انتقاد دارد. بر اساس ارزیابی این انجمن غرامت پرداختی به چنین رآکتورهائی بخش کوچکی از هزینۀ آنها را پاسخگو خواهد بود. میکائل کارلسون سخنگوی این انجمن در مورد پژوهش دولتی برای ساختن رآکتورهای جدید به بخش بین­المللی رادیو سوئد می­گوید:
«اگر مواضع حزب سنتر که پیش از این مخالف ایجاد نیروگاه­های اتمی بیشتر بود و همچنین مواضع حزب دمکرات مسیحی بطور جدی فاصله گرفتن از پرداخت سوبسید دولتی برای ساخت رآکتورهای جدید باشد، تمام توافق مربوط به تولید انرژی زیر علامت سئوال خواهد رفت. در این صورت باید ساخت رآکتورهای جدید متوقف گردد و باز در این صورت ما جایگزین­های بسیاری برای تولید انرژی داریم.»

taher.jambarsang@sr.se