Inga bakslag för Sahlin när S la om kurs

Den socialdemokratiska kongressen i Älvsjö avslutades på söndagen. Partistyrelsen fick igenom de allra flesta av sina förslag och Mona Sahlins ställning som partiledare stärktes. Många av besluten på kongressen har karaktären av allmänna riktlinjer och det återstår nu att fylla dessa med konkreta förslag och att få med sig samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet på tåget mot 2010.

Socialdemokraternas kongress bjöd inte på någon större dramatik. Det gällde att visa enighet och att sluta upp kring den så ofta i opinionsmätningarna ifrågasatta Mona Sahlin. Och det lyckades är kommentatorerna överens om idag. Att kongressbesluten ofta blev mer generella än detaljerade kan också ha sin förklaring i att partiet ju måste förhandla dessa frågor med Miljöpartiet och Vänsterpartiet under nästa år för att gemensamt kunna lägga fram ett valprogram.

Kongressen gick under namnet Jobbkongressen i ett led att i debatten återerövra detta viktiga politikområde från Moderaterna och alliansen. Småföretagarna och entreprenörerna blev kongressens mest hyllade grupp, som de som ska skapa framtidens arbetstillällen.

Bättre tillgång till riskkapital och riskkapitalavdrag kan partiet tänka sig samtidigt som man vill återinföra förmögenhetsskatten och det är ingen bra politik anser man inom Företagarna.

- Socialdemokraterna fokuserar på riskkapitalavdrag, men vi har fortfarande svårt att förstå att de envisas med att vilja återinföra förmögenhetsskatten. Så länge de fortsätter med den diskussionen så är det svårt att tycka att de är ett småföretagarparti.Det är besvärande för dem att inte våga glida åt miljöpartiets håll och säga att förmögenhetsskatten har varit och farit och det nöjer vi oss med, säger Anna-Stina Nordmark Nillson vd för Företagarna.

Karl Rydå är ledarskribent på Uppsala Nya Tidning, liberal, och han sammanfattar (s)-kongressens viktigaste intryck så här :

- Det ena är att Sahlins ställning har stärkts. Hon vann alla viktiga strider och fick inte stryk någonstans. Det andra är, om man så vill en högervridning, där partiet accepterar de problembeskrivningar som alliansen målade upp inför valet 2006. Nu talar också Socialdemokraterna om en skola med fokus på kunskap. Man har tagit upp begreppet utanförskap. Mar talar om arbetslinje och hur varje arbetad timme behövs. Det skulle kunna vara hämtat från Moderaterna 2006, säger Karl Rydå på Uppsala Nya Tidning.

Widar Andersson är socialdemokrat och tidigare riksdagsman. Idag ledarskribent på socialdemokratiska Folkbladet i Norrköping och sammanfattar sina intryck från kongressen så här.

- Ja, det är att den nya partiledningen med ordföranden Mona Sahlin i spetsen har fått ett väldigt starkt mandat att bedriva en valrörelse i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Men i många frågor återstår det att skap en politik på och i många frågor är ju de tre partierna inte helt överens, men där får man jobba vidare, säger Widar Andersson.

- Det viktgisate nu för Socialdemokraterna var att visa att arbete går före bidrag.

Det är ju ungefär vad den blivande alliansregeringen så redan 2006?

- Ja, det var det och det var för ungefär 15 -20 år sedan en naturlig position för Socialdemokraterna. Det som skiljer blocken åt är att man samtidigt som man betonar arbetet och att det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat, om vi tänker på pensionärerna, så är det att det att man säger att man ska ha en arbetslöshetsförsäkring som ger ett gott skydd åt alla och att villkoren ska bli bättre.

Reporter: Göran Löwing/SR International