Krav på haverikommission

Ordförande i Svenska vindkraftföreningen vill att en haverikommission ska undersöka varför ett rotorblad på ett vindkraftverk i Falkenberg i går kunde lossna. Men det är svårt att veta vem som bär ansvaret.

I går lossnade ett rotorblad på ett vindkraftverk vid Smedjeholmen i Falkenberg och föll till marken. Nu kräver ordförande i Svenska vindkraftsföreningen Jan-Åke Jokobsson att en haverikommission inleds för att förklara hur det kunde hända. 

– Det är ett allvarligt tillbud som vi ska ta vara på och lära oss så mycket som möjligt av för att undvika ett upprepande.

– Vi har diskuterat en haverikommission där representanter från branschen och tillverkaren och förslagsvis energimyndigheten skulle vara med på något sätt. Jag tycker det är viktigt att man utreder sådana här saker, säger Jan-Åke Jakobsson.

Enligt en skotsk organisation som bevakar vindkraft, och som förkortas Cwif, har det inträffat 674 olyckor med vindkraftverk i Europa sedan 1970. Senast ett rotorblad lossnade från ett vindkraftverk i Sverige var på Gotland 2008.

Vi kan alltså konstatera att olyckor inträffar, men börjar man rota i vem som bär ansvaret är det lätt att bli snurrig. Det finns nämligen ingen tillsynsmyndighet som gör löpande servicekontroller av vindkraftverk i Sverige.

Efter att ha pratat med bland annat länsstyrelsen, Falkenbergs kommun och vindkraftsverkets ägare Timars Svets och Smide fick vi tillslut svaret att det är ägaren som bär ansvaret för att göra kontroller. Men riktigt så enkelt är det inte.

I de allra flesta fall anlitar nämligen ägaren till vindkraftverken istället tillverkaren för att göra servicekontroller, och ingen utomstående myndighet är då inblandad.

Något som Ebbe Adolfsson på Naturvårdsverket inte ser som något större problem.

– Det finns väl en viss risk att de inte ser felen, men händer det något så är de ansvariga för det som händer. Möjligen är det så att den som äger det inte ser eller innebär riskerna och blir hemmablind men jag skulle inte kalla det en jävsituation, säger Ebbe Adolfsson.

Vindkraftverket i Falkenberg tillverkades av företaget Vestas som på senare tid hamnat i blåsväder efter olyckor i bland annat Danmark och Holland.