Skärpt lagstiftning kring barnpornografi

Regeringen tänker skärpa lagstiftningen kring barnporr. Bland annat ska själva tittandet på barnporr bli straffbart, men framförallt skärps lagen för dem som fotograferar och arrangerar bilderna.

– I dag så ska det framgå av en bild att ett barn är under 18 år, men många tonåringar ser ju äldre ut, säger justitieminister Beatrice Ask.

I dag kan en fotograf eller arrangör av barnpornografiska bilder slippa undan genom att barnet ser äldre ut än vad det är. Men det vill regeringen nu ändra genom att införa en tydlig 18-årsgräns.

– Vi gör det nu väldigt tydligt att den som ägnar sig åt skildring också ska vara klar över att det handlar om en vuxen person, annars kan det bli barnporr.

Men om den här arrangören eller fotografen inte har frågat om åldern innan?

– Då är man skyldig i alla fall för man ska försäkra sig om att man inte utnyttjar barn i de här sammanhangen. Det handlar om allvarliga övergrepp och vi tycker att det är viktigt att sätta stopp för det, säger Beatrice Ask.

Samtidigt ändras preskriptionstiden så att den börjar rulla först när barnet är myndigt och fyllt 18 år, inte som i dag när fotot togs. Detta eftersom det kan ta år innan tillslag och anmälan.

Justitieminister Beatrice Ask tror att skärpningarna kommer leda till att fler fälls för grov barnpornografi.

Den som fotograferar barn pornografiskt, sprider bilderna vidare eller laddar ner kan få mellan sex månaders och sex års fängelse.

Men regeringen vill nu vidga barnpornografibrottet till att gälla också dem som tittar på bilderna. Det ska alltså inte längre krävas nedladdade filer som bevis utan räcka med till exempel en betalning till en barnpornografisk cirkel eller att följa var datorinnehavaren varit på nätet.

Och Beatrice Ask är tydlig med att det inte strider mot skyddet om integriteten.

– Nej, det gör det inte.

Inte ens om man råkar få hem sådana här bilder eller råkar titta på dem bara?

– Det handlar om att det måste finnas ett uppsåt. Man ska komma ihåg att det finns personer som medvetet söker den här typen av bilder och vi måste stoppa dem, säger justitieminister Beatrice Ask.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se