Dåliga arbetsvillkor i callcenterbranschen

Villkoren för omkring 30 000 svenskar som jobbar i callcenterföretag är ibland mycket dåliga. Arbetsgivare mäter ofta sina anställdas prestationer, till exempel hur lång tid en anställd tar på sig för att utföra ett uppdrag, visar en undersökning från fackförbundet Unionen.

Bedömningar säger att antalet anställda i branschen är fem gånger många i dag som för tio år sedan.

Men villkoren för de anställda är ibland tveksamma, enligt Unionen. Det bekräftas av Emma Ottosson, som sa upp sig från ett callcenterföretag för drygt ett år sedan. 

– Vi fick inget anställningsavtal så att vi visste hur mycket vi hade i timlön utan det fick man se efteråt, säger Emma Ottosson.

Unionens granskning av callcenterbranschen visar att det ofta är en pressad arbetsmiljö. Arbetsgivarna mäter ofta hur fort de anställda jobbar, säger Elisabeth Åberg som har gjort Unionens undersökning.

 – De mäts på tid. Det är väldigt många moment som man ibland måste hinna med på kort tid, sedan är kunder olika på att hantera, det tar olika lång tid och då mäts man hela tiden, säger Elisabeth Åberg.

För många ungdomar är jobb i callcenterbranschen den första riktiga anställningen. Genomsnittsåldern i branschen är låg, över hälften av de anställda är under 25 år.
Uppemot tre fjärdedelar av de anställda är kvinnor.

Emma Ottosson berättar att hennes arbetsgivare behandlade de anställda på olika sätt.

 – Sålde man inte bra var man bara en i mängden. Var man tjej och 18 år och såg bra ut då var det också jättebra.

Enligt Unionens undersökning är kompetensutveckling för medarbetarna lågt prioriterat bland en del callcenterföretag. 60 procent av svenskarna har någon gång bytt leverantör på grund av bristande kundservice.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se